U bent hier:

Over de stichting

Doel
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en in verband daarmee financieel
ondersteunen van:

a: Hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier

b: De instandhouding voor Nederland van het cultureel erfgoed
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is het zoveel mogelijk honoreren van aangevraagde en door het bestuur goedgekeurde subsidies.
Het inkomen uit het vermogen van de Stichting dient toereikend te zijn.
De aanvragers van subsidie dienen een subsidie aan te vragen, die voldoet aan het doel waarvoor de Stichting is opgericht.

De Stichting Laméris Foundation financiert geen gebouwen en verstrekt geen donaties aan particulieren.

Ontstaan:
De firma Laméris Instrumenten B.V.  werd in 1907 opgericht door D.C. Laméris Sr. (1878-1961).

Hij deed dit op advies van zijn broer, de Utrechtse hoogleraar chirurgie en chef de Clinique van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, Prof. Dr. H.J. Laméris (1872-1945). Deze was in hoge mate ontevreden over de onregelmatige en vaak foutieve zendingen van medische instrumenten en toebehoren door buitenlandse leveranciers.

De firma groeide langzaam maar zeker en opende zelfs een filiaal in Bandung (voormalig Nederlands Indië)

De zoon van de oprichter D. Laméris Jr. (1916-1997) nam in 1947 de firma over en bracht deze tot grote bloei. Zodanig dat er vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw sprake was van de grootste onafhankelijke firma van Europa op medisch vakgebied.

Bij gebrek aan opvolging verkocht Laméris het bedrijf en bracht het daardoor ontstane vermogen onder in de in 1987 opgerichte Stichting Laméris Foundation.

De Stichting streeft ernaar om gezondheid en welzijn te bevorderen van mens en dier. Meer specifiek is er ook aandacht voor het in stand houden van cultureel erfgoed met een voorkeur voor Utrecht.