U bent hier:

Financieel

De Stichting is een zuiver vermogensfonds.

De verkorte staat van baten en lasten:

De vermogensbaten bedroegen in 2022 € 25.911,-
De uitgaven: bank-vermogensbeheerkosten Euro 17.813,-. Vergaderkosten, secretariaatskosten en vacatiegelden bedroegen in 2022 €18.053,-

In 2022 werden 69 aanvragen behandeld.
Een bedrag van €110.390,- werd aan subsidies uitgekeerd.
Een bedrag van €120.355,- werd onttrokken aan het vermogen.

Het uitgavenpatroon zal in 2023 niet veel afwijken van dat van 2022.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen eenmalig jaarlijks totaal € 1.250,- voor gemaakte kosten, vacatiegeld en vrijwilligersbijdrage.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit:
Voor het jaar 2024 zijn 3 vergaderingen uitgeschreven om de te verwachte aanvragen voor subsidies te beoordelen, te bespreken, toe te wijzen, af te wijzen, te verwerken en te controleren. De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op  29 februari, 20 mei en 10 oktober 2024.