U bent hier:

Financieel

De Stichting is een zuiver vermogensfonds.

Bekijk hier het ANBI-formulier.

In 2023 werden 57 aanvragen behandeld, daarvan zijn er 18 gehonoreerd met een donatie. Er is een bedrag van € 115.265 aan subsidies uitgekeerd.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen eenmalig jaarlijks totaal € 1.250,- voor gemaakte kosten, vacatiegeld en vrijwilligersbijdrage.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit:
Voor het jaar 2024 zijn 3 vergaderingen uitgeschreven om de te verwachte aanvragen voor subsidies te beoordelen, te bespreken, toe te wijzen, af te wijzen, te verwerken en te controleren. De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op 29 februari, 5 juni en 10 oktober 2024. Aanvragen dienen uiterlijk 2 weken voor de eerstvolgende vergadering te worden ingediend.